Autorizācija

Šajā sadaļā autors var reģistrēt savus muzikālos, horeogrāfiskos un bibliotēkās patapinātos darbus, kā arī veikt citas autoram svarīgas darbības, piemēram, reģistrēt pseidonīmus un grupas.

Personiskais profils ir pieejams visiem AKKA/LAA autoriem. Tiem, kas līdz šim nav bijuši vietnes reģistrēti lietotāji, ar AKKA/LAA jānoslēdz līgums par piekļuvi savam vietnes profilam. Jau reģistrētos lietotājus aicinām sazināties ar AKKA/LAA, lai saņemtu jauno autorizācijas paroli: zvaniet 67506426 vai rakstiet autoriem@akka-laa.lv!

Jautājumu un neskaidrību gadījumā zvaniet pa tālruni 67506426 vai 67506131.

Reģistrētiem lietotājiem

Pieprasījums tiek apstrādāts...